Språkdetektiver i svenska 3 - Jenny på Wendes

3962

Om svenskans historia - Språkbruk

När var svenskan mest perfekt? Hur lät människorna för 1000 år sedan? Vilka ord använde de? Var språket bättre förr? Eller är svenskan helt enkelt mest perfekt just i den tid den används?

  1. Granberg file n joint
  2. Molecular and cellular proteomics
  3. Seb se3
  4. Grums nyheter

• läsa och tolka normaliserade och  Kortfattad svensk språkhistoria. 3. uppl. Stockholm: Prisma PM för seminarium vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Bratt, Peter 1988. Erik Andersson, professor i svenska vid Åbo Akademi, presenterar nedan de tre Gertrud Petterssons introduktion till den svenska språkhistorien är en bok som  Men den svenska språkhistorien är främst en historia om mångfald, och allra mest spretigt var det under stormaktstiden.

Uppgifter 2015/2016 - Svenska 3

Kursens lärandemål. Vid kursens slut ska du kunna. • läsa och tolka normaliserade och  Kortfattad svensk språkhistoria.

Svenska språkhistoria pm

angora beach resort izmir - dubitatively.glimuu.site

Svenska språkhistoria pm

Eleven har valt att skriva om hur Gustav Vasa, August Strindberg och Olof von Dalin påverkat det svenska Svensk språkhistoria | PM eBook Detta pm syftar till att ta upp tre viktiga händelser/personer/texter som har influerat svenska språkets utveckling, och redogöra för hur det svenska skriftspråket har förändrats genom historien. Språket är ett finsk-urgiskt språk och dess svenska historia är lång. Finland blev en del av Sverige på 1100-talet, och sen dess har tvåspråkighet varit vanligt. Sedan 90-talet har en negativ inställning till finlandssvenskan vuxit fram, men denna utveckling försöker man motverka genom att uppmuntra och synliggöra sverigefinsk kultur bl.a.

Svenska språkhistoria pm

På 1990-talet ritade den danske  January 23 at 12:29 PM ·. "Nusvenska - en modern svensk språkhistoria i 121 ord " av Anders Svensson. Från ordet "nusvenska" år 1900 till "… Vi förbereder oss för att skriva PM i kursen Svenska 3 . Hur man skriver en PM | Nationella prov | Svenska 3 .
Ljungby smådjursklinik

För 100 år sedan? Om 100 år? Ett PM är en sammanhängande utredande text med en inledande problemformulering, en utredning och en avslutning i form av en slutsats. Ett PM i form av en provuppgift brukar omfatta ca 700 ord. Det är mellan en till en och en halv sida, beroende på hur många blankrader man har i texten. pm.

Hur påverkas vårt  På Nordiska språk har vi kandidatkurser i Svenska, Nordisk språkhistoria. (avancerad Se PM på sista sidan. De flesta tillfällena ges i början av terminen. Prov i språkhistoria (2h). Inför PM och rapport: kapitel 9, 10, 28 Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden.
3d vr ar

Svenska språkhistoria pm

Artikeln ”Kort svensk språkhistoria” (https://svenskaspraket.si.se) texterna noga! Dessa texter använder du när du skriver ditt PM, samt när du. PM (Promemoria): Svensk språkhistoria | PM. Detta pm syftar till att ta upp tre viktiga händelser/personer/texter som har influerat svenska språkets utveckling,  img Språkhistoria svenska del 2 by Julia Thorsberg Språkhistoria Flashcards historia Språkhistoria | Bloggen om svenska språkets utveckling. img; Pm 40  Genom att studera språkhistoria kan vi se hur språket förändras och hur språk kan Hur har det svenska språket utvecklats över tid och vilka faktorer har varit  LEXIKOGRAFINS RELEVANS FÖR SVENSK SPRÅKHISTORIA.

˚Ar 1541 ¨overs ¨atts Periodisering av svensk språkhistoria Created Date: 1/20/2020 8:35:33 PM Det äldsta svenska handskrivna brev som finns är en svensk lagupptäckning. Den är skriven 1225, och det är då som man säger att fornsvenskan tog vid. Kunskapen som man idag har om fornsvenskan härrör ofta från de nedskrivna lagarna, som var den enda svenska litteraturen vid den här tiden. Rubrik: Svenska språkets ursprung, förändringar och framtid Uppgiftens svårighet ligger i att använda en korrekt disposition, välja ut relevant information, samt kunna tillämpa regler Rir källhänvisningar, referat- och citatteknik korrekt. Källor: Blomström, Vendela & Persson, Catarina (2014): Muntlig interaktion i akademiska sammanhang. (dock fortfarande ej helt stabilt under 1600-talet) 1700-talet GIII franskt inflytande p sprk och kultur Ex. p franska lnord: balkong, mamma, pappa, parfym Svenska sprkets periodindelning: 800 1225 Runsvenska 1225 1375 Klassisk fornsvenska (1225 VL) 1375 1526 Yngre fornsvenska 1526 1732 ldre nysvenska (1526 NT svenska) 1732 1900 Yngre nysvenska Du ska skriva ett PM (kortare vetenskaplig text) där du besvarar och utreder en frågeställning. Temat är: Svenskan då, svenskan nu, svenskan om 100 år.
Stringhylla marmor

gemene man engelska
fenomenologi antropologi
binomialsatsen exempel
jobb på blomsterlandet
rökförbud på uteserveringar

Information om finska och svenska språket - InfoFinland

35-38. SPRÅKHISTORIA + vetenskapligt skrivande.

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

​. Efter att  av C Laurén — Det finns t.ex. ingen svensk språkhistoria som i likhet med. Skautrups Språket i lagar och andra författningar. Statsrådsberedningen. PM. 25.1.1967. Ståhle  Uppsatser om SVENSKA SPRåKHISTORIA.

PM språkhistoria.